logo

Het Beweegpad Griffioen

Missie

De beheergroep van het Beweegpad wil de gezondheid en sociale contacten van haar wijkbewoners positief beïnvloeden. Door het bieden van een sportief aanbod in de vorm van het Beweegpad kunnen mensen, jong en oud, individueel en in groepsverband werken aan hun gezondheid en welzijn.

Visie

Bij het ontplooien en beheren van het Beweegpad is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande mogelijkheden. Door verbindingen tussen verschillende doelgroepen en organisaties uit de wijk kunnen kansen worden benut en mogelijkheden worden versterkt. Tevens kunnen er (nieuwe) dwarsverbanden worden gelegd. Zo zullen bestaande en nieuwe ideeën leiden tot initiatieven voor en door de wijkbewoners, passend in de hedendaagse tendens van zelfredzaamheid door onderlinge betrokkenheid.

Doelstelling

Het doel van het Beweegpad is de gezondheid positief beïnvloeden en de sociale cohesie versterken van de bewoners van de wijk De Griffioen en andere bewoners uit de omgeving. Het Beweegpad biedt de bewoners van de wijk De Griffioen, jong en oud, de mogelijkheid fit en vitaal te blijven door een samenhangend pakket van oefeningen en wel op zodanige manier dat men zich plezierig kan voelen en er allerlei contacten en ontmoetingen ontstaan.