logo

Het Beweegpad Griffioen

Het sportieve initiatief heeft veel betrokken wijkbewoners en diverse deskundigen aan zich weten te binden.

De samenwerking rondom het Beweegpad en de gezamenlijke doelstelling van alle betrokkenen, noodzaakt tot het inrichten van een formele organisatie, dé commissie van het Beweegpad.

De taken van de commsisie zijn gericht op het veilig en duurzaam gebruik en het behoud van deze bijzondere faciliteit in de wijk.