logo

Het Beweegpad Griffioen

Bij elke oefening die langs het Beweegpad kan worden gemaakt, komt een tegel met een logo. Daarop kan worden afgekeken hoe de oefening wordt gemaakt.

Die tegels moeten weers- en vandaalbestendig zijn. Zij zijn vrij duur – 100 euro per stuk – en er zijn er veel nodig.

Daarom vraagt de projectgroep Beweegpad Griffioen de wijkbewoners vriendelijk één of meer tegels te sponsoren.

Alle bijdragen zijn van harte welkom en worden in grote dank aanvaard op rekeningnummer NL86RABO0177467088, ten name van J.T.H.M. van Hees, Stichting Griffioen De Wijk.